Gool E-mailGlasilo saveza
Glasilo našeg Saveza nosi naziv Gool. Izlazi svake srijede, šalje se klubovima koji nastupaju pod okriljem Međimurskog nogometnog saveza i sadrži sve informacije važne za prvenstvo. Gool možete pročitati i na našim stranicama, samo kliknite na jedan od ponuđenih brojeva Goola.

Goolovi (2011.) - Preuzmi

Goolovi (2012.) - Preuzmi

Goolovi (2013.) - Preuzmi

Goolovi (2014.) - Preuzmi 


Goolovi (2015.):

Gool 1363 | Gool 1364 | Gool 1365 | Gool 1366 | Gool 1367 | Gool 1368 | Gool 1369 | Gool 1370 | Gool 1371 | Gool 1372 | Gool 1373 | Gool 1374