Gool E-mailGlasilo saveza
Glasilo našeg Saveza nosi naziv Gool. Izlazi svake srijede, šalje se klubovima koji nastupaju pod okriljem Međimurskog nogometnog saveza i sadrži sve informacije važne za prvenstvo. Gool možete pročitati i na našim stranicama, samo kliknite na jedan od ponuđenih brojeva Goola.

Goolovi (2011.) - Preuzmi

Goolovi (2012.) - Preuzmi

Goolovi (2013.) - PreuzmiGoolovi (2014.):

Gool 1311 | Gool 1312 | Gool 1313 | Gool 1314 | Gool 1315 | Gool 1316 | Gool 1317 | Gool 1318 | Gool 1319 | Gool 1320 | Gool 1321 | Gool 1322 | Gool 1323 | Gool 1324 | Gool 1325 | Gool 1326 | Gool 1327 | Gool 1328 | Gool 1329 | Gool 1330 | Gool 1331 | Gool 1332 | Gool 1333 | Gool 1334 | Gool 1335 | Gool 1336 | Gool 1337 | Gool 1338 | Gool 1339 | Gool 1340 | Gool 1341 | Gool 1342 | Gool 1343 | Gool 1344 | Gool 1345 | Gool 1346 | Gool 1347 | Gool 1348 | Gool 1349 | Gool 1350 | Gool 1351 | Gool 1352 | Gool 1353 | Gool 1354 | Gool 1355 | Gool 1356 | Gool 1357 | Gool 1358 | Gool 1359 | Gool 1360