Suci i delegati E-mailAdresar sudaca i delegata MNS jesen 2015.
A   B   C   Č   D   Đ   F   G   H   I   J   K   L   M   N   P   R   S   Š   T   V   Z   Ž


A

1.  ALDIĆ DAMIR - Strahoninec, Žrtava fašizma 108
     Telefon: 333-133, 095-881-1155
2.  ALDIĆ FILIP - Strahoninec, Žrtava fašizma 108
     Telefon: 333-133,   099-401-5710

B

3.  BAKSA LEONARDO – Prelog, Trg Svetog Florijana 16    
     Telefon: 645-668, 091-497-7992
4.  BACINGER ŽELJKO - Čakovec, I. Mažuranića 5
     Telefon: 310-354,  098-917-9178, 099-805-4172
5.  BLAŽIĆ VLADIMIR – Čakovec, Kalnička 40/a
     Telefon: 098-912-4706
6.  BORKO DRAGUTIN - Nedelišće, V. Karlovića 47/a
     Telefon: 821-711, 095-906-0476
7.  BUBEK DARIO - Pribislavec J.B. Jelačića 71
    Telefon: 099-805-3862
8.  BACINGER BRANKO - Varaždin
     Telefon: 042-421-450,  091-597-7341, 095 908 9910
9.  BALIĆ MILIVOJ - Nedelišće, Varaždinska 13/a
     Telefon: 098-426-415, 821-716, posao 804-087
10. BRLJAK BRUNO – Donja Dubrava, Stari kraj 14
     Telefon: 688-092, 091-790-9711, 099-878-7365    
11. BEGOVIĆ ANTE – Pleškovec 144
      Telefon: 091-941-2569
12. BAŠEK ELVIR – Nedelišće, Sajmište 7
      Telefon: 821-760,  091-633-3309
13. BEDIĆ HRVOJE - Mačkovec, J.B.Jelačića 100
      Telefon: 091-557-4342
14. BAKSA JOSIP - Belica, M. Gupca 49
      Telefon: 845-415,  099-650-5385

C

nema 

Č

15. ČIŽMEŠIJA RUDOLF - Donja Dubrava, Murska 22
      Telefon: 688-816,  098-827-043
16. ČEKE MLADEN – Ferketinec
      Telefon: 091-530-2996, 537-045
17. ČURILA TOMISLAV – Kuršanec, Glavna 104
      Telefon: 099-756-8565

D

18. DRVENKAR DAVOR – Belica, Kralja Tomislava 150
      Telefon: 098-170-5461       
19. DUMANČIĆ MARIJAN – Šenkovec     
      Telefon: 098-180-4805

Đ

20. ĐURANEC STJEPAN - Šenkovec, Prvomajska 23
      Telefon: 343-438,  098-913-5058
21. ĐURĐEK MARKO - Turčin, Zagrebačka 56
      Telefon: 042-651-797, 098-910-3516

F

22. FAIS FRANJO - Dunjkovec, Strosmajerova 3
     Telefon: 829-311,  098-933-5569
23. FIC STJEPAN - Lopatinec, I.G. Kovačića 99
      Telefon: 855-507, 328-524, 091-509-7355
24. FEGEŠ SAŠA - Nedelišće, Vrtna 25
     Telefon: 822-133, 098-570-193
25. FILIPČIĆ DARKO - Slakovec 99
     Telefon: 095-522-3422
26. FAŽON TONI - Čakovec, T. Masarika 11
     Telefon: 313-988,  091-1313-988
27. FODOR LUKA – Novakovec, V. Rojka 18    
      Telefon: 099-639-8452, 849-367
28. FELKER IVICA – Strahoninec, P. Miškine 25
     Telefon posao: 363-933, tel.: 333-622, 098-182-6195
29. FIC DENIS – Lopatinec, I.G. Kovačića 99
     Telefon: 855-507, 091-512-1079
30. FILIPIĆ MATIJA - Prelog, Istarska 2
      Telefon: 098-130-4595

G

31. GLAVINA KREŠIMIR – Prelog, K. Mesarića 16
      Telefon: 098-241-919
32. GLAVINA MIROSLAV – Prelog, K. Branimira 23
      Telefon: 092-131-7750, 645-233
33. GRAF NIKOLA – Nedelišće, Vrtna 20     
      Telefon: 091-182-1245, 821-245
34. GRABAR BRUNO - Čakovec
      Telefon: 098-166-5224
 

H

35. HORVAT DRAŽEN - Donji Vidovec, O. Price 3
      Telefon: 099-573-4517
36. HAJDAROVIĆ ŽELJKO - Belica, K. Tomislava 47
      Telefon: 099-848-1030, 845-171
37. HAJDINJAK ZORAN - Čakovec, Preloška 132
      Telefon: 364-267
38. HORVAT MIJO - Goričan, Dravska 27          
     Telefon: 098-940-8658, 601-407, 601-160
39. HERGOTIĆ FRANJO - Železna Gora 125
     Telefon: 851-595, 373-044, 098-562-652
40. HOZJAK DRAGUTIN - Prelog, Sajmišna 21
     Telefon: 646-662, 098-174-5088
41. HRUŠOCI MARINKO - Nedelišće, Uska 5
     Telefon: 821-137, 372-842, 098-482-047
42. HORVAT FRANJO - Strahoninec, Ž. Fašizma 117
     Telefon: 333-616, 099-571-3022
43. HORVAT MARIN – Šenkovec, M. Kovača 11
     Telefon: 343-999, 098-988-4483
44. HORVAT IVICA - Vratišinec 320
     Telefon: 098-710-377
45. HRUSTEK FILIP - Mali Mihaljevec, R. Končara 23/a
      Telefon: 865-663,  099-484-8162
46. HORVAT MARIO - Cirkovljan
     Telefon: 641-229,  095-503-5488
47. HORVAT MATIJA - Varaždin, V. Gortana 36
      Telefon: 095-880-4513
48. HRUŠOCI VEDRAN - Nedelišće
      Telefon: 095-563-7635
49. HUNJADI MARKO - Orehovica, Lj. Gaja 1
      Telfon: 099-340-8540

J

50. JAMBROVIĆ DARKO - Štefanec, N. Tesle 15
       Telefon: 337-768, 098-198-6626
51. JURAČIĆ BOŽIDAR - Domašinec, Glavna 204
      Telefon: 863-175,  099-501-1007
52. JURAS BOJAN - Vučetinec 139   
      Telefon: 343-330, 098-960-9924
53. JAKOVLJEV BORIS – Gornji Hrašćan, K. Tomislava 5/a
      Telefon: 858-717, 098-973-2677
54. JAMBROVIĆ DINO – Štefanec, N. Tesle 15
      Telefon: 337-768, 099-678-0041
55. JARNI IVAN - Brezje 122
      Telefon: 098-236-488

K

56. KRALJIĆ LIDIJA - Ivanovec, Zagrebačka 5/a
      Telefon: 091-337-0525, 099-218-2870, 337-052 
57. KOPRIVEC GORAN – Čakovec, Travnik 15     
      Telefon: 097-774-1851
58. KOPASIĆ ALOJZ – Čakovec, Matije Gupca 17
      Telefon: 099-688-2406
59. KOVAČ IVAN - Donji Kraljevec, Mlinska 2
     Telefon: 655-201, 098-138-0520
60. KOVAČ DEJAN – Donji Kraljevec, Mlinska 2
      Telefon: 098-499-727,  655-400
61. KRIŽARIĆ STJEPAN - Čakovec, Zrinsko-frankopanska 12
      Telefon: 312-905,  098-908-1222
62. KRIŽARIĆ IGOR - Šenkovec, Pavlinska 1
      Telefon: 091-520-9505
63. KRIŽARIĆ BORUT - Ivanovec, Varaždinska 18
     Telefon: 099-317-2998, 337-012
64. KOLARIĆ BOŽIDAR - Novo Selo Rok, M. Tita 16
     Telefon: 099-788-8402, 853-309, posao 343-488
65. KUKOVEC JADRAN - Mačkovec, Bana J. Jelačića 38
      Telefon: 341-305,  098-912-0735
66. KOČILA DANIJEL - Ferketinec
     Telefon: posao 384-311, 098-9192-112
67. KOVAČIĆ ŽELJKO - Šenkovec, A. Šenoe 45
     Telefon: 343-636,  098-934-7565
68. KRHAČ PETAR - Novakovec, V. Rojka 12
     Telefon: 849-353, 379-000,  098-360-546
69. KRIŽAIĆ IVICA - Štefanec, B. Radića 57/a
     Telefon: 337-763,  098-187-2364, 099-209-4599
70. KANTOCI VALENTINO - Šandorovec, Prvomajska 9
     Telefon: 389-360,  091-369-6732
71. KEDMENEC JOSIP - Sveta Marija, V. Nazora 11
     Telefon: 660-403, 098-745-910
72. KORUNIĆ DRAGUTIN – Šenkovec, M. Tita 109
     Telefon: 343-558,  098-632-302
73. KUKOVEC ANTUN – Podturen, Zaloka 36
     Telefon: 098-527-040
74. KLARIĆ DAMIR – Turčišće 138/b
     Telefon: 099-402-6868
75. KOPRIVEC MARTINA – Palovec, Športska 32
     Telefon: 098-975-0150, 639-502
76. KOLARIĆ ROBERT - Čakovec, O. Župančića 38
      Telefon: 095-557-9798
77. KOLARIĆ PATRIK - Strahoninec, M. Kovača 10/a
      Telefon: 095-830-0329

L

78. LESJAK JOSIP - Mačkovec, Brezić 45
     Telefon: 341-270,  091- 560-7870
79. LUKAČIĆ SINIŠA - Gornji Kraljevec, Remis 6
      Telefon: 098-758-530

M

80. MEZGA IVAN – Turčišće 147
      Telefon: 098-181-0074
81. MESARIĆ ANTUN – Mali Mihaljevec, I. G. Kovačića 8
      Telefon. 865-263,  091-881-8747
82. MARTAN BRANKO – Štefanec, B. Radića 42
      Telefon: 098-600-019
83. MIHOCI DOMINIK – Čukovec 96/a
      Telefon: 098-776-232, 660-621
84. MESARIĆ DAMIR – Peklenica, Dr. Vinka Žganca 1
      Telefon: 098-915-3953
85. MESARIĆ MATEJ – Mali Mihaljevec, Prvomajska 4
      Telefon: 865-434, 098-965-0501
86. MIHALIĆ SAŠA - Dragoslavec 145/b
      Telefon: 857-274, 098-189-8504
87. MUSTAČ MARIO - Sveta Marija, V. Nazora 26
      Telefon: 098-923-6290
88. MODLIC JOSIP - Ivanovec, J. Broza 69
      Telfon: 095-840-5522

N

89. NOVAK SLAVKO - Podturen, Čakovečka 19
        Telefon: 099-504-1479, 847-149
90. NOVAK ROBERT - Pušćine
       Telefon: 895-301, 098-993-3690
91. NOVAK STJEPAN - Čakovec, Vukovarska 4/a
       Telefon: 310-398, 098-905-1052
92. NOVAK ZORAN - Mursko Središće, Martinjska 117
        Telefon: 543-002,  098-776-220
93. NOVAKOVIĆ ZVONKO - Totovec, V. Bakarića 42/a
        Telefon: 382-407,  091-789-1342
94. NOVAK ŽELJKO - Prelog, Kneza Domagoja 36
        Telefon: 098-998-3945
95. NOVAK DRAGUTIN  - Čakovec, ZAVNOH-a 69       
     Telefon: 313-503, 091-723-1983
 

P

96. POKRIVAČ DARKO - Nedelišće, V. Karlovića 49      
        Telefon: 099-201-0098
97. PERKO STJEPAN - Lopatinec, N. Nazora 33
       Telefon: 855-478, 098-131-6457
98. POSEDI RADOVAN - Pušćine, Čakovečka 91
       Telefon: 895-071,  098-912-4716
99.  PINTARIĆ MARIO - Nedelišće, J. Š. Slavenskog 27
       Telefon: 822-618. 098-745-469
100. PUKLAVEC MLADEN - Gornji Mihaljevec 83
       Telefon: 095-579-7995
101. PODGORELEC ŽELJKO - Mala Subotica, N. Tesle 11
       Telefon: 631-274, 095-911-8036
102. POREDOŠ MATIJA - Čehovec 22
        Telefon: 091-518-1732, 645-138
103. PANIĆ DARIO - Varaždin
        Telefon: 091-768-6454

R

104. RADEK ROBERT - Pribislavec, A. Šenoe 2
       Telefon: 360-534, 091-184-7703, posao - 343-340
105. RUŽIĆ PETAR – Strelec 25
       Telefon: 098-991-0896, 639-355
106. RODRIGUE CASIMIR - Nedelišće, LJ. Gaja 4
       Telefon: 095-905-3290

S

107. SUKANEC DRAŽEN - Savska Ves, J. Bajkovca 115
        Telefon: 098-956-3020
108. SOKAČ VLADO - Podturen, Čakovečka 18
        Telefon: 847-444, 098-312-140, posao - 847-022
109. SABOL MARIJAN - Gardinovec 146
        Telefon: 843-141, 098-167-7607
110. SRNEC DARIO - Pušćine
        Telefon: 333-252, posao - 373-036,  098-516-696
111. SUKANEC MARIO - Savska Ves, J. Bajkovca 115
        Telefon: 091-919-7173
112. SEVER LUKA - Dunjkovec
         Telefon: 099-676-1114

Š

113. ŠAJNOVIĆ DRAŽEN - Zasadbreg 114
        Telefon: 098 906 9150
114. ŠTEFANAC ŽELJKO - Čakovec, I. P. Zajca 39
        Telefon: 328-352, 098-242-316
115. ŠUPLJIKA DAVOR - Šenkovec, A. Šenoe 40
        Telefon: 343-083, 099-591-8587
116. ŠKROBAR NINO – Brezje 38
        Telefon: 091-547-0450
117. ŠOLTIĆ TOMISLAV – Ivanovec, Gornji Vidovec 66
        Telefon: 098-931-6137
118. ŠTROK NIKOLA - Sveta Marija, P. Miškine 1/g
        Telefon: 099-416-1778

T

119. TALAN STJEPAN - Ivanovec, Grabanica 4
        Telefon: 337-132, 098-906-6003
120. TOPLEK NIKOLA - Nedelišće, Novo naselje 3
        Telefon: 095-199-8055
121. TURK ŽELJKO - Zebanec
        Telefon: 098-545-994
122. TUKSAR VJERAN – Peklenica, Cvjetna 1
        Telefon: 867-030, 098 -553-147
123. TOPLIŠNJAK ZDRAVKO – Nova Ves, F. Bobića 93
        Telefon: 099-617-0120
124. TOMIČIĆ GORAN - Varaždin, Hrvatskih branitelja 6/b
        Telefon: 099-269-2177
 

V

125. VUK DRAGUTIN - Čakovec, I. P.Zajca 59
        Telefon: 328-557, 091-637-0140, posao – 370-140
126. VUK RENATO - Ivanovec, M. Gupca 3
        Telefon: 337-317
127. VODOPIJA SLAVKO - Strahoninec, Čakovečka 50
        Telefon: 333-219, posao - 328-210, 098-915-4821
128. VLAHEK ANTUN - Hodošan, Ulica palih boraca 29
        Telefon: 679-188, 099-694-2865
129. VLAH MORANO – Donji Mihaljevec, Čakovečka
        Telefon: 660-539, 098-966-1506
130. VIDOVIĆ LANA – Palovec, Športska 28
        Telefon: 639-158, 098-987-5702
131. VLAHEK IVAN – Čukovec
        Telefon: 660-835, 098-996-5766
132. VELĐI DARIO – Štefanec, Zrinskih 21       
        Telefon: 091-505-6916
133. VELĐI DINO - Strahoninec, Čakovečka 77
        Telefon: 333-444, 099-873-5104
134. VABEC FILIP - Savska Ves, Radnička 120
        Telefon: 098-907-3115
135. VLAHEK IVAN - Goričan, Dr. V. Žganca 4
        Telefon: 099-660-1435 

Z

136. ZADRAVEC RAJKO - Mursko Središće, R. Končara 86
        Telefon: 543-032,  posao 630-646, 091-317-2170, 095-892-1630
137. ZADRAVEC DARIJAN – Mursko Središće, R. Konačara 86
        Telefon: 095-585-9654, 543-032
138. ZOBEC EDVIN - Strahoninec, Poljska 20
        Telefon: 333-690, 095-539-1532

Ž

139. ŽGANEC IVAN – Čakovec, S. Vraza 1
        Telefon: 855-352, 098-516-684
140. ŽGANEC GORAN – Čakovec, Preloška 37
        Telefon: 334-182, 098-951-6891
141. ŽERDIN ERIK – Oporovec 134
        Telefon: 643-002, 099-797-1726