Suci i delegati E-mailAdresar sudaca i delegata MNS jesen 2013.
A   B   C   Č   D   Đ   F   G   H   I   J   K   L   M   N   P   R   S   Š   T   V   Z   Ž


A

1.  ALDIĆ DAMIR - Strahoninec, Žrtava fašizma 108
     Telefon: 333-133, 095-881-1155
2.  ALDIĆ FILIP - Strahoninec, Žrtava fašizma 108
     Telefon: 333-133,   099-401-5710


B

3. BEGOVIĆ ANTE – Pleškovec 144
     Telefon: 855-289, 091-941-2569
4.  BACINGER ŽELJKO - Čakovec, I. Mažuranića 5
     Telefon: 310-354,  098-917-9178, 099-805-4172
5.  BLAŽIĆ VLADIMIR – Čakovec, Kalnička
     Telefon: 098-912-4706
6.  BORKO DRAGUTIN - Nedelišće, V. Karlovića 47/a
     Telefon: 821-711, 095-906-0476
7.  BUBEK DARIO - Pribislavec J.B. Jelačića71
    Telefon: 099-805-3862
8.  BACINGER BRANKO - Varaždin
     Telefon: 042-421-450,  091-597-7341, 095 908 9910
9.  BALIĆ MILIVOJ - Nedelišće, Varaždinska 13/a
      Telefon: 098-160-2261, 821-716, posao 804-087
10. BRLJAK BRUNO – Donja Dubrava, Stari kraj 14
     Telefon: 688-092, 091-790-9711, 099-878-7365
11. BELOVIĆ MIHAEL – V. Bakarića 21, Novo Selo na Dravi
      Telefon: 098-552-839, 099-245-9205, 382-384
12. BUJANIĆ NEVEN – Savska Ves, J. Bajkovca 64
      Telefon: 333-090,  091-227-9944, 099-216-5573
13. BUHIN MARIO – Belica, Cvjetna 1
      Telefon: 846-021,  095-817-6829       
14. BEGOVIĆ MARTIN – Pleškovec 144
      Telefon: 855-289,  095- 914 -5097
15. BAŠEK ELVIR – Nedelišće, Sajmište 7
      Telefon: 821-760,  091-633-3309
16. BALENOVIĆ MIHOVIL - Belica, K. Tomislava 116 
      Telefon: 099-405-1673
17. BAKSA JOSIP - Belica, M. Gupca 49
      Telefon: 845-415,  099-650-5385

C

nema 

Č

18. ČIŽMEŠIJA RUDOLF - Donja Dubrava, Murska 22
     Telefon: 688-816,  098-827-043
19. ČEKE MLADEN – Ferketinec
     Telefon: 091-530-2996, 537-045
20. ČURILA TOMISLAV – Kuršanec, Glavna 104
     Telefon: 098-182-7835, 099-756-8565


D

21. DRVENKAR DAVOR – Belica, Kralja Tomislava 150
      Telefon: 098-170-5461       
22. DUMANČIĆ MARIJAN – Čakovec, Kolodvorska 7
      Telefon: 098-180-4805


Đ

23. ĐURANEC STJEPAN - Šenkovec, Prvomajska 23
      Telefon: 343-438,  098-913-5058
24. ĐURĐEK MARKO - Turčin, Zagrebačka 56
      Telefon: 042-651-797, 098-910-3516

F

25. FAIS FRANJO - Dunjkovec, Strosmajerova 3
     Telefon: 829-311,  098-933-5569
26. FIC STJEPAN - Lopatinec, I.G. Kovačića 99
     Telefon: 855-507, 328-524, 091-509-7355
27. FEGEŠ SAŠA - Nedelišće, Vrtna 25
     Telefon: 822-133, 098-570-193, posao 391-683
28. FILIPČIĆ DARKO - Slakovec 99
     Telefon: 095-522-3422
29. FAŽON TONI - Čakovec, T. Masarika 11
     Telefon: 313-988,  091-1313-988
30. FODOR DAMIR – Slakovec 56
     Telefon: 098-537-220
31. FELKER IVICA – Strahoninec, P. Miškine 25
     Telefon posao: 363-933, tel.: 333-622, 098-182-6195
32. FIC DENIS – Lopatinec, I.G. Kovačića 99
     Telefon: 855-507, 091-512-1079
33. FILIPAŠIĆ DOMINIK – Donji Kraljevec, Ludbreška 67
     Telefon: 099-694-7718
34. FILIPIĆ MATIJA - Prelog, Istarska 2
      Telefon: 098-130-4595

G

35. GLAVINA KREŠIMIR – Prelog, K. Mesarića 16
      Telefon: 098-241-919
36. GLAVINA MIROSLAV – Prelog, K. Branimira 23
     Telefon: 092-131-7750, 645-233
37. GRGIĆ NINO - Varaždin, M. Trnine 2/c
      Telefon: 042-260-417,  097-767-5123

H

38. HAJDAROVIĆ ŽELJKO - Belica, K. Tomislava 47
     Telefon: 099-848-1030, 845-171
39. HAJDINJAK ZORAN - Čakovec, Preloška 132
     Telefon: 364-267,  373-050
40. HORVAT MIJO - Goričan, Dravska 27          
     Telefon: 098-940-8658, 601-407, 601-160
41. HERGOTIĆ FRANJO - Železna Gora 125
     Telefon: 851-595, 373-044, 098-562-652
42. HRUSTEK DRAGAN - Mali Mihaljevec, Rade Končara bb.
     Telefon: 095-583-3662,  posao 372-222, 865-663 
43. HOZJAK DRAGUTIN - Prelog, Sajmišna 21
     Telefon: 646-662, 098-174-5088
44. HRUŠOCI MARINKO - Nedelišće, Uska 5
     Telefon: 821-137, 372-842, 098-482-047
45. HORVAT ANTUN - Čakovec, O. Keršovanija 6/2
     Telefon: 310-080,  098-170-8673
46. HORVAT DINO - Strahoninec, Ž. Fašizma 117
     Telefon: 333-616, 098-988-3452
47. HORVAT FRANJO - Strahoninec, Ž. Fašizma 117
     Telefon: 333-616, 099-571-3022
48. HORVAT MARIN – Šenkovec, M. Kovača 11
     Telefon: 343-999, 098-988-4483
49. HORVAT IVICA - Vratišinec 320
     Telefon: 098-710-377
50. HERMAN TOMISLAV – Belica, Prvomajska 12
      Telefon: 845-284,  098-160-2237
51. HRUSTEK FILIP - Mali Mihaljevec, R. Končara 23/a
      Telefon: 865-663,  098-933-7586
52. HORVAT MARIO - Cirkovljan
     Telefon: 641-229,  098-946-1425

J

53. JAMBROVIĆ DARKO - Štefanec, N. Tesle 15
     Telefon: 337-768, 098-198-6626
54. JURAČIĆ BOŽIDAR - Domašinec, Glavna 204
     Telefon: 863-175,  098-988-4249
55. JURINEC JOSIP - Ivanovec, Zavrtna 2
     Telefon: 337-560, 098-928-2108
56. JURAS BOJAN - Vučetinec 139   
      Telefon: 343-330, 098-960-9924
57. JAKOVLJEV BORIS – Gornji Hrašćan, K. Tomislava 5/a
     Telefon: 858-717, 098-973-2677
58. JAMBROVIĆ DINO – Štefanec, N. Tesle 15
     Telefon: 337-768, 099-678-0041
59. JURČEC DRAŽEN – Donji Kraljevec, Grobljanska 5
     Telefon: 095-906-4069, 655-240

K

60. KRALJIĆ LIDIJA - Ivanovec, Zagrebačka 5/a
      Telefon: 091-337-0525, 099-218-2870, 337-052 
61. KRALJIĆ TIHOMIR – Vularija, Dovrčice
     Telefon: 098-950-0729
62. KOPASIĆ ALOJZ – Čakovec, Matije Gupca 17
     Telefon: 099-688-2406
63. KOVAČ IVAN - Donji Kraljevec, Mlinska 2
     Telefon: 655-201, 099-253-8966
64. KOVAČ DEJAN – Donji Kraljevec, Mlinska 2
      Telefon: 098-499-727,  655-400
65. KORUNIĆ ANTUN - Lopatinec, I.G. Kovačića 51
     Telefon: 855-505,  posao 373-110, 098-998-3781
66. KRIŽARIĆ STJEPAN - Čakovec, Zrinsko-frankopanska 12
     Telefon: 312-905,  098-908-1222
67. KRIŽARIĆ IGOR - Šenkovec, Pavlinska 1
     Telefon: 343-609,  091-520-9505
68. KRIŽARIĆ BORUT - Ivanovec, Varaždinska 18
     Telefon: 099-317-2998, 337-012
69. KOLARIĆ BOŽIDAR - Novo Selo Rok, M. Tita 16
     Telefon: 099-788-8402, 853-309, posao 343-488
70. KUKOVEC JADRAN - Mačkovec, Bana J. Jelačića 38
     Telefon: 341-305,  098-912-0735
71. KOČILA DANIJEL - Ferketinec
     Telefon: posao 384-311, 098-9192-112
72. KOVAČIĆ ŽELJKO - Šenkovec, A. Šenoe 45
     Telefon: 343-636,  098-934-7565
73. KRHAČ PETAR - Novakovec, V. Rojka 12
     Telefon: 849-353, 379-000,  098-360-546
74. KRIŽAIĆ IVICA - Štefanec, B. Radića 57/a
     Telefon: 337-763,  098-187-2364, 099-209-4599
75. KANTOCI VALENTINO - Šandorovec, Prvomajska 9
     Telefon: 389-360,  098-221-710
76. KEDMENEC JOSIP - Sveta Marija, V. Nazora 11
     Telefon: 660-403, 098-745-910
77. KOŠAK DANIEL – Gornji Mihaljevec 61
       Telefon: 099-802-1899, 899-203
78. KORUNIĆ DRAGUTIN – Šenkovec, M. Tita 109
     Telefon: 343-558,  098-632-302
79. KUKOVEC ANTUN – Podturen, Zaloka 36
     Telefon: 098-527-040
80. KLARIĆ DAMIR – Turčišće 138/b
     Telefon: 099-402-6868
81. KOPRIVEC MARTINA – Palovec, Športska 32
     Telefon: 098-975-0150, 639-502
82. KOS DARIO – Novo Selo na Dravi, V. Bakarića 37
     Telefon: 095-876-3135, 343-558
83. KOLARIĆ ROBERT - Čakovec, O. Župančića 38
      Telefon: 095-557-9798
84. KOLARIĆ PATRIK - Strahoninec, M. Kovača 10/a
      Telefon: 095-830-0329
85. KRIŽARIĆ NIKOLA - Šenkovec, A. Butorac 5/a
      Telefon: 343-191, 099-202-7227

L

86. LESJAK JOSIP - Mačkovec, Brezić 45
     Telefon: 341-270,  091- 560-7870
87. LUKAČIĆ SINIŠA - Gornji Kraljevec, Remis 6
      Telefon: 098-758-530
88. LOZIĆ JASMIN – Belica, I. Mažuranića 21
      Telefon: 845-257,  098-627-483
89. LEHKI DARKO - Čukovec
      Telefon: 098-493-200

M

90. MEZGA IVAN – Turčišće 147
      Telefon: 098-181-0074
91. MESARIĆ ANTUN – Mali Mihaljevec, I. G. Kovačića 8
      Telefon. 865-263,  091-881-8747
92. MARTAN BOŠKO – Štefanec, B. Radića 42
      Telefon: 098-956-6114
93. MARTAN BRANKO – Štefanec, B. Radića 42
      Telefon: 098 600 019
94. MIHOCI DOMINIK – Čukovec 96/a
      Telefon: 098-776-232, 660-621
95. MESARIĆ DAMIR – Peklenica, Dr. Vinka Žganca 1
      Telefon: 098-915-3953
96. MESARIĆ MATEJ – Mali Mihaljevec, Prvomajska 4
      Telefon: 865-434, 091-898-8759
97. MEDVED MILJENKO - Gornji Kraljevec, Potočna 16
      Telefon: 866-117, 091-150-6875


N

98. NOVAK DRAGUTIN - Lopatinec, I.G. Kovačića 46
     Telefon: 855-093, 091-723-1983, posao- 855-639
99. NOVAK SLAVKO - Podturen, Čakovečka 19
      Telefon: 099-504-1479, 847-149
100. NOVAK ROBERT - Pušćine
       Telefon: 895-301, 098-993-3690
101. NOVAK STJEPAN - Čakovec, Vukovarska 4/a
       Telefon: 310-398, 098-905-1052
102. NOVAK ZORAN - Mursko Središće, Martinjska 117
       Telefon: 543-002,  098-776-220
103. NOVAKOVIĆ ZVONKO - Totovec, V. Bakarića 42/a
        Telefon: 382-407,  091-789-1342
104. NOVAK ŽELJKO - Prelog, Kneza Domagoja 36
        Telefon: 098-998-3945

P

105. PANCER ALEN - Pribislavec, A. Starečevića 64 49
       Telefon: 098-903-1294
106. PERKO STJEPAN - Lopatinec, N. Nazora 33
       Telefon: 855-478, 098-131-6457
107. POSEDI RADOVAN - Pušćine, Čakovečka 91
       Telefon: 895-071,  098-912-4716
108. PINTARIĆ MARIO - Nedelišće, J. Š. Slavenskog 27
       Telefon: 822-618. 098-745-469
109. POSAVEC RENATO – Čakovec
       Telefon: 364-452, 098-161-6709
110. PUKLAVEC MLADEN - Gornji Mihaljevec 83
       Telefon: 095-579-7995
111. PODGORELEC ŽELJKO - Mala Subotica, N. Tesle 11
       Telefon: 631-274, 095-911-8036
112. POREDOŠ MATIJA - Čehovec 22
        Telefon: 091-518-1732, 645-138

R

113. RADEK ROBERT - Pribislavec, A. Šenoe 2
       Telefon: 360-534, 091-184-7703, posao - 343-340
114. RUŽIĆ PETAR – Strelec 25
       Telefon: 098-991-0896, 639-355

S

115. SUKANEC DRAŽEN - Savska Ves, J. Bajkovca 115
       Telefon: 098-956-3020
116. SOKAČ VLADO - Podturen, Čakovečka 18
       Telefon: 847-444, 098-312-140, posao - 847-022
117. SABOL MARIJAN - Gardinovec 146
       Telefon: 843-141, 098-167-7607
118. SRNEC DARIO - Pušćine
       Telefon: 333-252, posao - 373-036,  098-516-696
119. SUKANEC MARIO - Savska Ves, J. Bajkovca 115
        Telefon: 091-919-7173
120. SMRTIĆ MARKO - Nedelišće, Kalnička 21
        Telefon: 099-873-2627

Š

121. ŠAJNOVIĆ DRAŽEN - Zasadbreg 114
       Telefon: 098 906 9150
126. ŠTEFANAC ŽELJKO - Čakovec, I. P. Zajca 39
       Telefon: 328-352, 098-242-316
127. ŠUPLJIKA DAVOR - Šenkovec, A. Šenoe 40
       Telefon: 343-083, 099-591-8587
128. ŠKROBAR NINO – Brezje 38
        Telefon: 091-547-0450
129. ŠOLTIĆ TOMISLAV – Ivanovec, Gornji Vidovec 66
        Telefon: 098-931-6137
130. ŠTREK NENAD - Novo Selo Rok, M. Tita 63
        Telefon: 095-901-0806

T

131. TALAN STJEPAN - Ivanovec, Grabanica 4
       Telefon: 337-132, 098-906-6003
132. TOPLEK NIKOLA - Nedelišće, Novo naselje 3
       Telefon: 095-199-8055
133. TURK ŽELJKO - Zebanec
       Telefon: 098-545-994
134. TUKSAR VJERAN – Peklenica, Cvjetna 1
        Telefon: 867-030, 098 -553-147
135. TOPLIŠNJAK ZDRAVKO – Nova Ves, F. Bobića 93
       Telefon: 099-617-0120
136. TIZAJ LUKA - Strelec 45
        Telefon: 098-971-2327
137. TIZAJ JURICA - Strelec 45
        Telefon: 091-726-0760

V

138. VUK DRAGUTIN - Čakovec, I. P.Zajca 59
       Telefon: 328-557, 091-637-0140, posao – 370-140
139. VUK RENATO - Ivanovec, M. Gupca 3
       Telefon: 095-517-7677, 337-317
140. VODOPIJA SLAVKO - Strahoninec, Čakovečka 50
       Telefon: 333-219, posao - 328-210, 098-915-4821
141. VLAHEK ANTUN - Hodošan, Ulica palih boraca 29
       Telefon: 679-188, 099-694-2865
142. VLAH MORANO – Donji Mihaljevec, Čakovečka
       Telefon: 660-539, 098-966-1506
143. VIDOVIĆ LANA – Palovec, Športska 28
        Telefon: 639-158, 098-987-5702
144. VLAHEK IVAN – Čukovec
        Telefon: 660-835, 098-996-5766
145. VELĐI DARIO – Strahoninec, Čakovečka 77
        Telefon: 333-444, 091-505-6916
146. VELĐI DINO - Strahoninec, Čakovečka 77
       Telefon: 333-444, 099-873-5104

Z

147. ZADRAVEC RAJKO - Mursko Središće, R. Končara 86
       Telefon: 543-032,  posao 630-646, 091-317-2170, 095-892-1630
148. ZADRAVEC DARIJAN – Mursko Središće, R. Konačara 86
        Telefon: 095-549-3639, 543-032
149. ZOBEC EDVIN - Strahoninec, Poljska 20
        Telefon: 333-690, 095-539-1532

Ž

150. ŽGANEC IVAN – Čakovec, S. Vraza 1
       Telefon: 855-352, 098-516-684
151. ŽGANEC GORAN – Savska Ves, Radnička 17
      Telefon: 334-182, 098-951-6891
152. ŽERDIN ERIK – Oporovec 134
      Telefon: 643-002, 099-797-1726